Sherbimet
    Ekipi i Projektimit

Tek Elbndertuesi ne besojme se celesi per nje objekt te suksesshem eshte nje projekt i mire.
Ne zyren tone te vendosur ne Tirane prane rruges se Durresit ne kemi nje staf te dedikuar i perbere nga inxhiniere elektrike, mekanike dhe inxhiniere ndertimi. Zyra jone e projektimit eshte e paisur me te gjitha paisjet e projektimit dhe me nje librari te madhe me te dhena teknike dhe manuale per projekte te shyllave te tensionit te larte dhe te antenave.

Ekipi yne eshte I afte dhe ka eksperience ne projektimin e linjave elektrike per nivele te ndryshme tensioni :  Tensioni te larte (35,110dhe220kV), te mesem (6,10,20kV) dhe tensionit te ulet 0,4kV.
Puna nga ekipi yne i projektimit behet me porosi sipas kerkesave te klienteve tone, nga planimetria dhe profilet e detajuara, tabelat e frexhos te telit e deri tek projektet e struktuarave metalike duke perfshire bullonerine morseterine dhe akesoret shtese. Ne strukturat e projektuara ne i japim klienteve tane te dhenat e llogaritjeve nga programet kompjuterike qe zoterojme.
Ekipi yne i projektimit eshte gjithashtu i afte dhe ka eksperience ne projektimin e tipeve te ndryshme te antenave per televizionet analoge ( private dhe kombetare), telvizioneve dixhitale tokesore, antena interneti, radio lokale, radio per forcat kombetare te policise etj.
Gjithashtu ne bejme llogaritje per struktura perforcuese per tunnele, ura etj.
Ekipi yne i projektimit gjithashtu kujdeset per aspektet ekonomike te objektit qe do ndertohet
Ne menyre qe te kete nje strukture ekonomikisht te pranueshme dhe te perfaqsohet me nje oferte te mire ne menyre qe te konkuroje dhe fitoje ne tendera dhe ne konkurse te tjera.

Nje permbledhje e aftesive projektueese eshte e permbledhur me poshte:
    Projektimi i linjave elektrike

Projektimi i linjave elektrike
Projektimi i linjave te tensionit te mesem
Projektimi i linjave te tensionit te larte deri ne 220kV

   Projektimi i antenave per sherbimet e meposhtme

Antena per telefoni mobile
Antena per televizione dixhitale toksore
Antena per sherbim interneti
Antena per radio te brezit FM

   Projektim i stukturave  te perfocuesve metalike
Ndertesa
Ura
Tunele

 

 

                                                

          

 

 

 

            

                     

 

 

All content ELBNDERTUESI 2013